Σάββατο 22 Απριλίου 2023

Έκθεσις 15η: "Πώς πέρασα τις διακοπές του Πάσχα" (4-5-1962) ~ Έβη Μ. Χλιμίντζα ~ Από το Τετράδιο Καλλιτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

 Δείτε επίσης:Δεν υπάρχουν σχόλια: