Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ~ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ🌾 (Ιούνιος 1981)

 Φωτογραφίες από την Έκθεση Χειροτεχνίας, με τα έργα των μαθητών της Δ΄ Δημοτικού.
Από το αρχείο του Σχολείου.

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ~ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ🌾 (Ιούνιος 1981)

 Φωτογραφίες από την Έκθεση Χειροτεχνίας, με τα έργα των μαθητών  της Β΄ Δημοτικού.  Από το αρχείο του Σχολείου.

Α΄& Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ~ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ🌾 (Ιούνιος 1981)

 Φωτογραφίες από την Έκθεση Χειροτεχνίας, με τα έργα των μαθητών των τμημάτων της Α΄ Δημοτικού.  Από το αρχείο του Σχολείου.


ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ~ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ🌾 (Ιούνιος 1981)

Φωτογραφίες από την Έκθεση Χειροτεχνίας, με τα έργα των μαθητών των τμημάτων του Νηπιαγωγείου της Σχολής Χιουρέα. Από το αρχείο του Σχολείου.