Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΤΟ 1993

ΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1980-1993
Νηπιαγωγείο: 1980-81

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Α΄
1981-82
Α΄
1987-88
Β΄
1982-83
Β΄
1988-89
Γ΄
1983-84
Γ΄
1989-90
Δ΄
1984-85
Λύκειο
Ε΄
1985-86
Α΄
1990-91
ΣΤ΄
1986-87
Β΄
1991-92

Γ΄
1992-93

 Ο κατάλογος περιλαμβάνει ονοματεπώνυμα μαθητών της Σχολής Χιουρέα,
που αποφοίτησαν το 1993, ανεξάρτητα από το:
       1) Αν αποφοίτησαν από άλλο σχολείο και
 2) Πόσο χρονικό διάστημα φοίτησαν στη Σχολή Χιουρέα.

 🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍  

    ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥΡΕΑ
           
              1)   Μαραγκού Σοφία

 

 

 

      (Ο κατάλογος της τάξης συμπληρώθηκε από τη Ράνια Χιουρέα)  

         🎍🎍🎍🎍

Δεν υπάρχουν σχόλια: