Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

Έκθεσις 16η: "Η εορτή της Μητέρας" (12-5-1962) ~ Πόπη Π. Σκουρή ~ Από το Τετράδιο Καλλιτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 16η: "Η εορτή της Μητέρας" (12-5-1962) ~ Θάλεια Α. Κανελλία ~ Από το Τετράδιο Καλλιτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 16η: "Η εορτή της Μητέρας" (12-5-1962) ~ Έβη Μ. Χλιμίντζα ~ Από το Τετράδιο Καλλιτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 14η: "Η Άνοιξις" (14-4-1962) ~ Έβη Μ. Χλιμίντζα ~ Από το Τετράδιο Καλλιτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας