Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021

"Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" Δημ. Χιουρέας - Κων. Αφένδρας

                                     

Οι Μαθηματικοί  Δημ. Χιουρέας και Κων. Αφένδρας εξετάζουν τη θέση της Επαγγελματικής Παιδείας μέσα στη Γενική. Σε όσα γράφουν πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή, διότι είναι πορίσματα μελέτης και πείρας από μακρά ευδόκιμη εργασία τόσο στη Γενική όσο και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι δεν υπάρχουν στεγανά χωρίσματα μεταξύ Γενικής και Επαγγελματικής Παιδείας, ενώ παραθέτουν στοιχεία, σκέψεις και προτάσεις που πηγάζουν από μακρόχρονη δράση στην ελληνική παιδεία.

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

"ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" Εισήγηση Δημ. Χιουρέα Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Α΄Πανελληνίου Συνεδρίου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης


ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜ. ΧΙΟΥΡΕΑ

 

"ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ" ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΤΟΕ (Συντονιστικής Εποτροπής Τοπικών Οργανώσεων Ελλάδας) ~ ΟΜΙΛΙΕΣ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ~ ΔΗΜ. ΧΙΟΥΡΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ