Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020

Τα Χριστούγεννα στα Αναγνωστικά από το 1929 μέχρι το 1977

 

Δείτε πώς παρουσιάζονταν τα Χριστούγεννα στα παλιά αναγνωστικά, από το 1929 μέχρι το 1977, μέσα από τη συλλογή της βιβιλιοθήκης του Ινστιτούτου Παιδαγωγικής Πολιτικής.