Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Έκθεσις 11η: "Οι αποκριές" (24-2-1962) ~ Έβη Χλιμίντζα ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

  

Έκθεσις 12η: "Πώς πέρασα την Καθαρή Δευτέρα" (17-3-1962) ~ Τζένη Κάρλου ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

 

Έκθεσις 12η: "Πώς πέρασα την Καθαρή Δευτέρα" (17-3-1962) ~ Γεώργιος Φιλέας ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

 

Έκθεσις 12η: "Πώς πέρασα την Καθαρή Δευτέρα" (17-3-1962) ~ Έβη Χλιμίντζα ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

 

Έκθεσις 12η: "Πώς πέρασα την Καθαρή Δευτέρα" (17-3-1962) ~ Πόπη Σκουρή ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας