Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Έκθεσις 2α: "Τα πρωτοβρόχια" (14-10-1961) ~ Γεώργιος Φιλέας ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 2α: "Τα πρωτοβρόχια" (14-10-1961) ~ Χάρι Σέμπου ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 1η: "Άνοιξαν τα σχολεία" (30-9-1961) ~ Γεώργιος Φιλέας ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 1η: "Άνοιξαν τα σχολεία" (30-9-1961) ~ Ιωάννα Παναγιωτοπούλου ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Έκθεσις 3η: "28η Οκτωβρίου" (29-10-1961) ~ Έβη Χλιμίντζα ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 2α: "Τα πρωτοβρόχια" (14-10-1961) ~ Τζένη Κάρλου ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 1η: "Άνοιξαν τα σχολεία" (30-9-1961) ~ Έβη Χλιμίντζα ~Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 7η: "Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα" (9-12-1961) ~ Πόπη Σκουρή ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 6η: "Ο καστανάς" (25-11-1961) ~Τζένη Κάρλου~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 6η: "Ο καστανάς" (25-11-1961) ~Γεώργιος Φιλέας~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 6η: "Ο καστανάς" (25-11-1961) ~Βίκυ Ανδρουλάκη~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

Έκθεσις 5η: "Η αυλή του σχολείου μου" (11-11-1961) ~ Έβη Χλιμίντζα ~ Από το Τετράδιο Καλυτέρων Εκθέσεων Δ΄ τάξης Δημοτικού Προτύπου Σχολής Καλλιθέας

ΤΕΤΡΑΔΙΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ~ 📕 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ~ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1961-1962