Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΤΡΑΔΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δ΄ ΤΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ~ 📘 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ~ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1961-1962

 

  

 🍁🌼🍀🌻🍁🌼🍀🌻🍁

Δεν υπάρχουν σχόλια: