ΕΝΘΥΜΙΑ

   

Το σήμα του σχολείου              Το 1ο σήμα του σχολείου   
ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥΡΕΑ (από το 1963)              ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΗ                                          

 📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌

ΑΛΛΑ ΕΝΘΥΜΙΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: