Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

ΣΤ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ~ Πολυήμερη Σχολική εκδρομή στην Κρήτη (σχολ. έτος 1973-74)

Από αριστερά ΠΙΣΩ: Αντώνης Μιχελής, Γιάννης Ρώσσης, Μπάμπης Πληβούρης, Γιάννης Στρατηγός,  
Κώστας Μεθενίτης, Γιάννα Δημοπούλου, Λένα Μανουσοπούλου, Ρούλα Ροδοπούλου, 
οδηγός του πούλμαν, Γιώργος Ζησόπουλος, Ιφιγένεια Μορφίρη, Γεωργία Σολωμονίδου.  
ΚΑΘΙΣΤΟΙ μπροστά: Πάνος Χιουρέας, Νίκος Βασιλειάδης, Στέλλα Αξαρίδου, Ελπίδα Περουτσέα, 
Θανάσης Τσόγκας, Γωγώ Μαυροκεφάλου.
<Από το αρχείο του Θανάση Τσόγκα>
Από αριστερά ΠΙΣΩ: Αντώνης Μιχελής, Γιάννης Ρώσσης, Μπάμπης Πληβούρης, Γιάννης Στρατηγός,  
Κώστας Μεθενίτης, Γιάννα Δημοπούλου, Λένα Μανουσοπούλου, Ρούλα Ροδοπούλου, οδηγός 
του πούλμαν, Ιφιγένεια Μορφίρη, Γεωργία Σολωμονίδου, Δημήτρης Παπαδημητρίου (Μαθηματικός).  
ΚΑΘΙΣΤΟΙ μπροστά: Πάνος Χιουρέας, Νίκος Βασιλειάδης, Άγνωστος, Στέλλα Αξαρίδου, Ελπίδα Περουτσέα, 
Θανάσης Τσόγκας, Γωγώ Μαυροκεφάλου, Γιώργος Ζησόπουλος, Ξένη Χιουρέα (Δασκάλα-Διευθύντρια).
<Από το αρχείο του Θανάση Τσόγκα>
Από αριστερά: Δημήτρης Παπαδημητρίου (Μαθηματικός), Ξένη Χιουρέα (Διευθύντρια) πίσω της
 Νίκος Βασιλειάδης, Γιάννα Δημοπούλου, μπροστά της Γωγώ Μαυροκεφάλου, Ιφιγένεια Μορφίρη, 
πίσω της Γιάννης Ρώσσης, Στέλλα Αξαρίδου, Ρούλα Ροδοπούλου, πίσω της Αντώνης Μιχελής, 
Ελπίδα Περουτσέα, Θανάσης Τσόγκας, Λένα Μανουσοπούλου, πίσω της Μπάμπης Πληβούρης, 
Γιάννης Στρατηγός, Τάκης Χιουρέας (Μαθηματικός-Διευθυντής).
Μπροστά: Κώστας Μεθενίτης, Γεωργία Σολωμονίδου, Γιώργος Ζησόπουλος.
<Από το αρχείο της Ξένης Χιουρέα>

Από αριστερά: Τάκης Χιουρέας (Μαθηματικός-Διευθυντής), Γιάννης Στρατηγός, Λένα Μανουσοπούλου, 
Θανάσης Τσόγκας, Ελπίδα Περουτσέα, Ιφιγένεια Μορφίρη, Στέλλα Αξαρίδου, Ρούλα Ροδοπούλου, 
μπροστά της Γωγώ Μαυροκεφάλου,πίσω της Γιάννης Ρώσσης και πίσω του Αντώνης Μιχελής, 
Γιάννα Δημοπούλου, πίσω της Νίκος Βασιλειάδης, Γιώργος Ζησόπουλος, 
Πάνος Χιουρέας, Δημήτρης Παπαδημητρίου (Μαθηματικός).
 Μπροστά: Γεωργία Σολωμονίδου, Κώστας Μεθενίτης.
<Από το αρχείο της Ξένης Χιουρέα>
Από αριστερά πίσω: Αντώνης Μιχελής, Γωγώ Μαυροκεφάλου, Στέλλα Αξαρίδου, Γιάννης Στρατηγός(+),  
Ελπίδα Περουτσέα, Πάνος Χιουρέας. Καθιστή μπροστά: Γιάννα Δημοπούλου.
<Από το αρχείο του Αντώνη Μιχελή>

Από αριστερά -ΟΡΘΙΟΙ: Μπάμπης Πληβούρης, Νίκος Βασιλειάδης, Στέλλα Αξαρίδου, Πάνος Χιουρέας, 
Θανάσης Τσόγκας, Γιώργος Ζησόπουλος, Γιάννης Στρατηγός, Αντώνης Μιχελής, Γιάννης Ρώσσης.
ΚΑΘΙΣΤΕΣ: Γωγώ Μαυροκεφάλου, Γεωργία Σολωμονίδου, Γιάννα Δημοπούλου, Ρούλα Ροδοπούλου, 
Ελπίδα Περουτσέα, Λένα Μανουσοπούλου.
<Από το αρχείο της Ξένης Χιουρέα>
 

 
Θανάσης Τσόγκας, Γιώργος Ζησόπουλος,
Ιφιγένεια Μορφίρη, Μπάμπης Πληβούρης 
<Από το αρχείο του Θανάση Τσόγκα>
Αριστερά: Πάνος Χιουρέας. Δεξιά (από πίσω): 
Θανάσης Τσόγκας, Γιάννα Δημοπούλου, 
Μπάμπης  Πληβούρης, Λένα Μανουσοπούλου,
 Αντώνης Μιχελής
<Από το αρχείο της Γιάννας Δημοπούλου>
Προς Ηράκλειο
 Ρούλα Ροδοπούλου, Γιάννα Δημοπούλου, 
Κώστας Μεθενίτης, Γιώργος Ζησόπουλος, 
Ιφιγένεια Μορφίρη, Αντώνης Μιχελής
<Από το αρχείο της Γιάννας Δημοπούλου>
Θανάσης Τσόγκας έξω, προς τα έξω
Κώστας Μεθενίτης, πίσω Αντώνης Μιχελής.
<Από το αρχείο της Γιάννας Δημοπούλου>
Από το αρχείο της Γεωργίας Σολωμονίδου οι παρακάτω φωτογραφίες:
Από αριστερά: Στέλλα Αξαρίδου, Ελπίδα Περουτσέα, Γεωργία Σολωμονίδου, μπροστά της 
Γωγώ Μαυροκεφάλου, πίσω Αντώνης Μιχαλής, Γιάννα Δημοπούλου, Γιάννης Στρατηγός, 
Ρούλα Ροδοπούλου, Πάνος Χιουρέας, Λένα Μανουσοπούλου, Θανάσης Τσόγκας.
Πίσω: Μπάμπης Πληβούρης, Κώστας Μεθενίτης, Γιάννης Ρώσσης.
Από αριστερά: Γιώργος Ζησόπουλος, Γεωργία Σολωμονίδου, Στέλλα Αξαρίδου, Ελπίδα Περουτσέα, 
πίσω της: Ρούλα Ροδοπούλου, Γωγώ Μαυροκεφάλου, Νίκος Βασιλειάδης.

Από αριστερά: Τάκης Χιουρέας (Μαθηματικός-Διευθυντής), Γιάννης Ρώσσης, Γιάννα Δημοπούλου, 
Ιφιγένεια Μορφίρη, Γεωργία Σολωμονίδου, Θανάσης Τσόγκας, Γιάννης Στρατηγός, Ρούλα Ροδοπούλου, 
Γωγώ Μαυροκεφάλου, πίσω της Αντώνης Μιχελής, Στέλλα Αξαρίδου, Νίκος Βασιλειάδης, 
Μπάμπης Πληβούρης, Δημήτρης Παπαδημητρίου (Μαθηματικός), Γιώργος Ζησόπουλος, Πάνος Χιουρέας.
ΜΠΡΟΣΤΑ: Λένα Μανουσοπούλου, Ελπίδα Περουτσέα, Κώστας Μεθενίτης.

Μπροστινή τραμπάλα: Αντώνης Μιχελής - Στέλλα Αξαρίδου.
Πίσω τραμπάλα: Πάνος Χιουρέας - Γεωργία Σολωμονίδου.

  Αντώνης Μιχελής - Γιάννης Ρώσσης
(Από το αρχείο του Αντώνη Μιχελή. Επιχρωματισμός: Τάκης Παπαδόπουλος)
 
Αντώνης Μιχελής, Γιώργος Ζησόπουλος
<Από το αρχείο του Αντώνη Μιχελή>

 
Κώστας Μεθενίτης, Αντώνης Μιχελής
<Από το αρχείο του Αντώνη Μιχελή>
 
 
 
Από αριστερά (μπροστα): (άγνωστος), Γωγώ Μαυροκεφάλου, Γιάννης Στρατηγός, Ελπίδα Περουτσέα, Πάνος Χιουρέας. 
ΠΙΣΩ: Γιώργος Ζησόπουλος, Στέλλα Αξαρίδου, Κώστας Μεθενίτης,Αντώνης Μιχελής,  Ιφιγένεια Μορφίρη,
 Γιάννα Δημοπούλου, Λένα Μανουσοπούλου, Γεωργία Σολωμονίδου, Μπάμπης Πληβούρης.
<Από το αρχείο του Αντώνη Μιχελή>

Από αριστερά: (άγνωστος), Ρούλα Ροδοπούλου, Γιάννης Ρώσσης, Ιφιγένεια Μορφίρη, Αντώνης Μιχελής, 
Πάνος Χιουρέας με μπροστά το Γιάννη Στρατηγό, Στέλλα Αξαρίδου, Γιώργος Ζησόπουλος, Γωγώ Μαυροκεφάλου,
 Νίκος Βασιλειάδης, Ελπίδα Περουτσέα, Μπάμπης Πληβούρης, Θανάσης Τσόγκας.
<Από το αρχείο του Θανάση Τσόγκα>
 
🌻🌸🌼🌹🌻🌺🌼🌸🌻🌷🌼🌺🌻🌹🌼🌺🌻

Δείτε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: