Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ~ 5ήμερη εκδρομή Πάργα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα (Μάιος 1978)

ΠΑΡΓΑ
Καθισμένος μπροστά: Γρηγόρης Λαμπράκης
< Από το αρχείο του Γρηγόρη Λαμπράκη>

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Καθισμένος μπροστά: Γρηγόρης Λαμπράκης
< Από το αρχείο του Γρηγόρη Λαμπράκη>
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ -ΚΕΡΚΥΡΑ
< Από το αρχείο του Γρηγόρη Λαμπράκη>
ΜΙΡΑΜΑΡΕ-ΚΕΡΚΥΡΑ
Γρηγόρης Λαμπράκης
< Από το αρχείο του Γρηγόρη Λαμπράκη>


Νίκος Λαδάς, Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος
και στη θέση του οδηγού ο Τάκης Σούμπασης.
Ο μουσάτος είναι ο οδηγός του πούλμαν.
<Από το αρχείο του Τάκη Σκουταρίδη>

 🚩⛵⛵⛵⛳⛵⛵⛵🚩

Δεν υπάρχουν σχόλια: