Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΤΟ 1981

ΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1968-1981
Νηπιαγωγείο: 1968-69

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Α΄
1969-70
Α΄
1975-76
Β΄
1970-71
Β΄
1976-77
Γ΄
1971-72                   
Γ΄
1977-78
Δ΄
1972-73                    
Λύκειο
Ε΄
1973-74                 
Α΄
1978-79
ΣΤ΄
1974-75
Β΄
1979-80

Γ΄
1980-81

Ο κατάλογος περιλαμβάνει ονοματεπώνυμα μαθητών της Σχολής Χιουρέα,
που αποφοίτησαν το 1981, ανεξάρτητα από το:
       1) Αν αποφοίτησαν από άλλο σχολείο και
 2) Πόσο χρονικό διάστημα φοίτησαν στη Σχολή Χιουρέα.

    🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍
     
     ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥΡΕΑ

1)   Δήμα Μαρία

2)   Κατσαρή Βασιλική (Βίκυ)

    (Ο κατάλογος της τάξης συμπληρώθηκε από τη Ράνια Χιουρέα)
  

           🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍

Δεν υπάρχουν σχόλια: