Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΤΟ 1981

ΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1968-1981
Νηπιαγωγείο: 1968-69

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Α΄
1969-70
Α΄
1975-76
Β΄
1970-71
Β΄
1976-77
Γ΄
1971-72                   
Γ΄
1977-78
Δ΄
1972-73                    
Λύκειο
Ε΄
1973-74                 
Α΄
1978-79
ΣΤ΄
1974-75
Β΄
1979-80

Γ΄
1980-81

Ο κατάλογος περιλαμβάνει ονοματεπώνυμα μαθητών της Σχολής Χιουρέα,
που αποφοίτησαν το 1981, ανεξάρτητα από το:
       1) Αν αποφοίτησαν από άλλο σχολείο και
 2) Πόσο χρονικό διάστημα φοίτησαν στη Σχολή Χιουρέα.

    🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍
     
     ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥΡΕΑ

1)   Αγγελόπουλος

2)   Αθηνά

3)   Αιγινήτης

4)   Δήμα Μαρία

5)   Ζαΐρη Πόπη

6)   Καλαμάκης

7)   Κατσαρή Βίκυ

8)   Κατσικέας

9)   Οικονομόπουλος

10)   Ρόμπος

11)   Σακελλάριος Δημήτρης

12)   Σεούλ (Καρατέκα)

13)   Τσαπρούνης


    (Ο κατάλογος της τάξης συμπληρώθηκε από τον Δημήτρη Σακελλάριο
    και τη Ράνια Χιουρέα)

           🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍

Δεν υπάρχουν σχόλια: