Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΤΟ 1980

ΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1967-1980
Νηπιαγωγείο: 1967-68

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Α΄
1968-69
Α΄
1974-75
Β΄
1969-70
Β΄
1975-76
Γ΄
1970-71
Γ΄
1976-77
Δ΄
1971-72                   
Λύκειο
Ε΄
1972-73                    
Α΄
1977-78
ΣΤ΄
1973-74                 
Β΄
1978-79

Γ΄
1979-80

Ο κατάλογος περιλαμβάνει ονοματεπώνυμα μαθητών της Σχολής Χιουρέα,
που αποφοίτησαν το 1980, ανεξάρτητα από το:
        1) Αν αποφοίτησαν από άλλο σχολείο και
 2) Πόσο χρονικό διάστημα φοίτησαν στη Σχολή Χιουρέα.

  🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍
      
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥΡΕΑ

1)   Αγγελόπουλος

2)   Αθηνά

3)   Αιγινήτης

4)   Ζαΐρη Πόπη

5)   Καλαμάκης

6)   Κατσικέας

7)   Λιανού Φωτεινή

8)   Οικονομόπουλος

9)   Ρόμπος

10) Σακελλάριος Δημήτρης 

11)  Σεούλ (Καρατέκα)

12)  Τσαπρούνης

13)  Φραγκόπουλος Γιαννίκος
    (Ο κατάλογος της τάξης συμπληρώθηκε από: Δημήτρη Σακελλάριο
   και Ράνια Χιουρέα)  
                  
            🎍🎍🎍🎍

Δεν υπάρχουν σχόλια: