Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΤΟ 1994

ΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1981-1994
Νηπιαγωγείο: 1981-82

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Α΄
1982-83
Α΄
1988-89
Β΄
1983-84
Β΄
1989-90
Γ΄
1984-85
Γ΄
1990-91
Δ΄
1985-86
Λύκειο
Ε΄
1986-87
Α΄
1991-92
ΣΤ΄
1987-88
Β΄
1992-93

Γ΄
1993-94


Ο κατάλογος περιλαμβάνει ονοματεπώνυμα μαθητών της Σχολής Χιουρέα,
που αποφοίτησαν το 1994, ανεξάρτητα από το:
       1) Αν αποφοίτησαν από άλλο σχολείο και
 2) Πόσο χρονικό διάστημα φοίτησαν στη Σχολή Χιουρέα.

 🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍

    ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥΡΕΑ
            

1)   Μεντζελοπούλου Λένα

2)   Σταχτέα Κατερίνα

      (Ο κατάλογος της τάξης συμπληρώθηκε από τη Ράνια Χιουρέα) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: