Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ~ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ🌾 (Ιούνιος 1981)

 Φωτογραφίες από την Έκθεση Χειροτεχνίας, με τα έργα των μαθητών της Δ΄ Δημοτικού.
Από το αρχείο του Σχολείου.

🌾🌼🌺🌾🌼🌻🌾 

Φωτογραφίες από την Έκθεση Χειροτεχνίας, με τα έργα των μαθητών της E΄ Δημοτικού.
Από το αρχείο του Σχολείου.🌾🌼🌺🌾🌼🌻🌾

Φωτογραφίες από την Έκθεση Χειροτεχνίας, με τα έργα των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού.
Από το αρχείο του Σχολείου.


🌺🌻🌷🌻🌺🌻🌷🌻🌺

 
Δείτε επίσης
άλλες φωτογραφίες σχολ. έτους 1980-81: 
 
 
 🌺🌾🌻🌷🌾🌻🌺🌾🌻🌷🌾🌻🌺
  •  

Δεν υπάρχουν σχόλια: