Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Α΄& Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ~ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ🌾 (Ιούνιος 1981)

 Φωτογραφίες από την Έκθεση Χειροτεχνίας, με τα έργα των μαθητών των τμημάτων της Α΄ Δημοτικού.  Από το αρχείο του Σχολείου. 🌺🌻🌷🌻🌺🌻🌷🌻🌺
 Φωτογραφίες από την Έκθεση Χειροτεχνίας, με τα έργα των μαθητών των τμημάτων της Γ΄ Δημοτικού.  Από το αρχείο του Σχολείου.🌺🌻🌷🌻🌺🌻🌷🌻🌺

 
Δείτε επίσης
άλλες φωτογραφίες σχολ. έτους 1980-81: 
 
 
 🌺🌾🌻🌷🌾🌻🌺🌾🌻🌷🌾🌻🌺

Δεν υπάρχουν σχόλια: