Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΟΥΡΕΑ ~ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ🌾 (Ιούνιος 1981)

 Φωτογραφίες από την Έκθεση Χειροτεχνίας, με τα έργα των μαθητών  της Β΄ Δημοτικού.  Από το αρχείο του Σχολείου. 
🌺🌻🌷🌻🌺🌻🌷🌻🌺

 
Δείτε επίσης
άλλες φωτογραφίες σχολ. έτους 1980-81: 
 
 
 🌺🌾🌻🌷🌾🌻🌺🌾🌻🌷🌾🌻🌺

Δεν υπάρχουν σχόλια: