Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ~ (σχολ. έτη 1951-52 & 1952-53)


(Σχολ. έτος 1951-52) Καθιστοί: 3ος από αριστερά Δημήτρης Γριτσόπουλος. Δεξιά η Δασκάλα Ξένη Ζερβού.
<Από το αρχείο της Ξένης Ζερβού-Χιουρέα>


(Σχολ. έτος 1952-53) Επίσκεψη στην Ακρόπολη. Όρθια αριστερά: Ξένη Ζερβού (Δασκάλα-Διευθύντρια).
Δεξιά πίσω: Παναγής Ζερβός (Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας)
<Από το αρχείο της Ξένης Ζερβού-Χιουρέα>


(Σχολ. έτος 1952-53) Σχολική εκδήλωση ~ Ξένη Ζερβού (Δασκάλα-Διευθύντρια)  
<Από το αρχείο της Ξένης Ζερβού-Χιουρέα>

(Σχολ. έτος 1952-53) Σχολική εκδήλωση <Από το αρχείο της Μαίρης Κων>Δεν υπάρχουν σχόλια: