Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ~ (σχολ. έτη 1951-52 & 1952-53). Σχολικές επισκέψεις, Γυμναστικές επιδείξεις.

(Σχολ. έτος 1952-53) Επίσκεψη στην Ακρόπολη. Όρθια αριστερά: Ξένη Ζερβού (Δασκάλα-Διευθύντρια).
Δεξιά πίσω: Παναγής Ζερβός (Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας)
<Από το αρχείο της Ξένης Ζερβού-Χιουρέα. Επιχρωματισμός: Τάκης Παπαδόπουλος> 

(Σχολ. έτος 1951-52) Καθιστοί: 3ος από αριστερά Δημήτρης Γριτσόπουλος. 
Δεξιά η Δασκάλα Ξένη Ζερβού.
<Από το αρχείο της Ξένης Ζερβού-Χιουρέα. Επιχρωματισμός: Τάκης Παπαδόπουλος>

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ
Απέξω από το σχολείο, στην άκρη αριστερά, το τζιπάκι της Διευθύντριας Διδας Ξένης Ζερβού, 

που έκανε και χρέη σχολικού για τη μεταφορά των μαθητών!
<Από το αρχείο της Ξένης Ζερβού-Χιουρέα. Επιχρωματισμός: Τάκης Παπαδόπουλος> 

🏁🏁🏁🏁🏁🏁
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
      ΣΤΟΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   
Σχολ. έτος 1951-52
 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Κηπουροί και λουλούδια 
<Από το αρχείο του Ανδρέα Παρασκευόπουλου. Επιχρωματισμός: Τάκης Παπαδόπουλος>
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
(Σχολ. έτος 1951-52) Δεξιά: Δημήτρης Γριτσόπουλος
 <Από το αρχείο του Δημήτρη Γριτσόπουλου. Επιχρωματισμός: Τάκης Παπαδόπουλος>

🎈🏁🎈🏁🎈🏁🎈🏁🎈🏁🎈🏁
 
Σχολ. έτος 1952-53
(Σχολ. έτος 1952-53)  Ξένη Ζερβού (Δασκάλα-Διευθύντρια) 
<Από το αρχείο της Ξένης Ζερβού-Χιουρέα. Επιχρωματισμός: Τάκης Παπαδόπουλος>

🎈🏁🎈🏁🎈🏁🎈🏁🎈🏁🎈🏁
 
     Δείτε επίσης άλλες φωτογραφίες από τη Δεκαετία 1950:

Δεν υπάρχουν σχόλια: