Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024

ΤΕΤΡΑΔΙΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Ε΄ ΤΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ~ 📙 ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥΡΕΑ ~ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 1973-1974


 

 

 

 • Έκθεσις 1η: "Τα μαθήματα ξαναρχίζουν" (29-9-1973) Αργύριος Δημ. Ψαλλίδας
 • Έκθεσις 1η: "Τα μαθήματα ξαναρχίζουν" (29-9-1973) Σύνθια Π. Σταθάκη

 • Έκθεσις 2α: "Το Φθινόπωρον" (29-9-1973) Γιασεμή Ε. Χατζηγεωργίου
 • Έκθεσις 2α: "Το Φθινόπωρον" (29-9-1973) Σοφία Παντελίδου
 • Έκθεσις 2α: "Το Φθινόπωρον" (29-9-1973) Ιουλία Β. Δράλλου
 • Έκθεσις 2α: "Το Φθινόπωρον" (29-9-1973) Βασίλειος Β. Μηλόπουλος

 • Έκθεσις 3η: "Η 28η Οκτωβρίου" (26-10-1973) Γιασεμή Ε. Χατζηγεωργίου
 • Έκθεσις 3η: "Η 28η Οκτωβρίου" (26-10-1973) Σύνθια Π. Σταθάκη
 
 • Έκθεσις 4η: "Ένας περίπατος στο δάσος" (17-11-1973) Άννα Σ. Μιχαηλίδου
 • Έκθεσις 4η: "Ένας περίπατος στο δάσος" (17-11-1973) Ιουλία Β. Δράλλου
 
 • Έκθεσις 5η: "Μια επιστολή" (1-12-1973) Ιουλία Β. Δράλλου 
 
 • Έκθεσις 6η: "Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα" (15-12-1973) Παναγιώτα Κυβέλου 
 • Έκθεσις 6η: "Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα" (15-12-1973) Σοφία Παντελίδου 
 
 • Έκθεσις 7η: "Ο Χειμών" (26-1-1974) Γιασεμή Ε. Χατζηγεωργίου 
 • Έκθεσις 7η: "Ο Χειμών" (28-1-1974) Αργύριος Δημ. Ψαλλίδας 
 
 • Έκθεσις 8η: "Μια καλή πράξις της ζωής μου" (2-2-1974) Άννα Σ. Μιχαηλίδου
 • Έκθεσις 8η: "Μια καλή πράξις της ζωής μου" (2-2-1974) Φώτης Γαζής

 • Έκθεσις 9η: "Χαρούμενες Αποκριές" (11-3-1974) Σόφη Παντελίδου

 • Έκθεσις 10η: "Η Άνοιξις" (25-4-1974) Άννα Σ. Μιχαηλίδου
 • Έκθεσις 10η: "Η Άνοιξις" (29-4-1974) Σωτηρούλα Γ. Κουτρουμάνη

 • Έκθεσις 11η: "Η 25η Μαρτίου" (25-3-1974) Σύνθια Π. Σταθάκη
 • Έκθεσις 11η: "Η 25η Μαρτίου" (25-3-1974) Αργύριος Δημ. Ψαλλίδας

 • Έκθεσις 12η: "Φιλελληνισμός και ο Λόρδος Βύρων" (4-5-1974) Κυνθία Π. Σταθάκη
 
 • Έκθεσις 13η: "Η γιορτή της μητέρας" (14-6-1974) Ιουλία Β. Δράλλου
  

 🍁🌼🍀🌻🍁🌼🍀🌻🍁

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: